Vlastnosti podvozku s pryžovou páskou

2021-06-15

Celková sílagumová dráhapodvozek je vysoký. Je úměrná jediné přerušovací síle a číslu čáry drátu a nedochází ke ztrátě tahu ve spoji a celková pevnost v tahu je vysoká a je vhodná pro použití jako chodící součást vysoce výkonných těžkých stavební stroje.
Gumový pásový podvozek je pevný a chyba je malá. Stoupání během pracovního procesu se nedeformuje ani neposouvá, což zajišťuje, že provoz je během provozu zcela spojen s hnacími koly a ztráta výkonu pohonu stroje je malá a životnost stroje agumová dráhaje prodloužena.
Prodlouženígumová dráhapodvozek je nízký. Prodloužení prstencového bezkloubového pryžového pásu je pouze prodloužením drátěného lanka, je ho velmi málo. Existence tohoto prodloužení nepředstavuje žádný vliv na běžné používání dráhy. Dokud je drát neustále, gumová dráha je po době používání gumy napnuta a v budoucnu již není potřeba znovu napínat.