Porovnání charakteristik hydromotorů a elektromotorů

2022-04-14

1hydromotorse může nejen otáčet dopředu, ale také lze volně měnit zpětné otáčení, změnu rychlosti, zrychlení atd., a je snadné realizovat plynulou regulaci rychlosti. Obecně platí, že rychlostní poměr (poměr nejvyšší rychlosti k nejnižší rychlosti) prohydromotormůže být až 200, přičemž rychlostní poměr elektromotoru je nižší než 50. Protože má hydromotor široký rozsah rychlostních poměrů, je velmi důležité zlepšit pracovní výkon a efektivitu výroby stroje.
GM05 Series PisTon Hydraulic Motor
2. Protože výstupní krouticí moment hydromotoru je úměrný tlaku oleje, lze při použití vysokého tlaku v systému dosáhnout vyššího výstupního krouticího momentu, aniž by došlo k nadměrnému zvýšení jeho hmotnosti a objemu.


3. Ve srovnání s elektromotorem, setrvačnost rotující částihydromotorje malý a spouštění je rychlé a citlivé. Proto je vhodný pro vysoce přesné automatické řídicí systémy.


4. V důsledku změny viskozity oleje se vlastnosti olejehydromotormůže být ovlivněna, proto by se hydromotor neměl používat v místech se silnými změnami teploty. Hydraulické motory jsou velmi citlivé na znečištění olejem. Proto by měl být pracovní olej před použitím přísně filtrován. Tomuto bodu je třeba věnovat zvláštní pozornost při údržbě.

Hydraulic Motor