Aplikace hydromotoru v hydraulickém systému

2021-04-30

Brzdový hydromotor je druh hydromotoru s vyšší nosností, který lze použít pro dlouhodobý provoz pod vysokým tlakem. Motor může pracovat pod vysokým protitlakem díky celkové konstrukci výstupního hřídele a mechanismu distribuce toku, vyloženého statoru a rotoru, podpěry valivého ložiska na obou koncích a speciálního importovaného rotačního dynamického těsnicího kroužku.

Funkcí hydraulického systému je zvýšení síly změnou tlaku. Kompletní hydraulický systém se skládá z pěti částí, a to výkonových, výkonných, řídicích, pomocných komponentů (příslušenství) a hydraulického oleje. Hydraulický systém lze rozdělit do dvou kategorií: hydraulický převodový systém a hydraulický řídicí systém. Hlavní funkcí hydraulického převodového systému je přenos síly a pohybu. Hydraulický řídicí systém má zajistit, aby výstup hydraulického systému vyhovoval specifickým požadavkům na výkon (zejména dynamický výkon). Obecně řečeno, hydraulický systém se týká hlavně hydraulického převodového systému.