Hlavní specifikace hydromotoru

2022-02-17

1. Pracovní tlak a jmenovitý tlakhydromotoru
Pracovní tlak: skutečný tlak vstupního motorového oleje, který závisí na zatížení motoru. Rozdíl mezi vstupním tlakem a výstupním tlakem motoru se nazývá diferenční tlak motoru. Jmenovitý tlak: tlak, který umožňuje motoru pracovat nepřetržitě a normálně podle zkušební normy.

2. Výtlak a průtokhydromotoru
Výtlak: objem přiváděné kapaliny potřebný pro každou otáčku hydromotoru bez ohledu na únik. Průtok VM (m3 / RAD): průtok bez úniku se nazývá teoretický průtok qmt a průtok s únikem se považuje za skutečný průtok QM.

3. Objemová účinnost a rychlosthydromotoru
Objemová účinnost η MV: poměr skutečného vstupního průtoku k teoretickému vstupnímu průtoku.

4. Točivý moment a mechanická účinnost

Bez ohledu na ztrátu motoru je jeho výstupní výkon roven vstupnímu výkonu. Skutečný točivý moment T: ztráta točivého momentu v důsledku skutečné mechanické ztráty motoru Δ T. Udělejte jej menší než teoretický točivý moment TT, tj. mechanická účinnost motoru η Mm: rovna poměru skutečného výstupního momentu motoru. motoru na teoretický výstupní moment

hydraulic motor